Petr Hampl: Proč jsme vyhlásili Den bílého heterosexuálního muže

BojovníkBílí heterosexuální mužové jsou ti, kdo zbudou, když se odečtou všechny preferované menšiny. Striktně matematicky vzato, i oni jsou menšinou. Ale to neznamená, že bychom pro ně požadovali preferenční zacházení. Nic mi není odpornějšího než dospělý zdravý muž, který fňuká a domáhá se výhod poskytovaných nějakým vládním výborem. Muži jsou přece od toho, aby překonávali překážku, užili se houževnosti a dobývali svět vlastními silami. Když ne celý svět, tak aspoň malý životní prostor. Možná se to nepovede, ale jsou od toho, aby o to zápasili.

Muži jsou přece od toho, aby překonávali překážku, užili se houževnosti a dobývali svět vlastními silami.

Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže tedy nesvoláváme proto, abychom se domáhali výhod. Snad jen v pár případech můžeme požadovat odstranění příliš výrazných znevýhodnění a nespravedlností.  Proto má Mezinárodní den heterosexuálního bílého muže i další cíle.

Za prvé. Chceme odhalovat a zesměšňovat ideologii takzvaných práv menšin. Tato totalitní ideologie musí být zničena, nic menšího není naší ambicí. K tomu může přispět i její karikování tím, že bude dotažena do důsledků. To činíme. Když preferenční zacházení pro ženy, proč ne pro muže? Když preferenční zacházení pro černé, proč ne pro bílé? Když pro příslušníky sexuálních menšin, proč ne pro normální?

Chceme, aby ideologie práv menšina následovala multikulturalismus. Ani člověk s podprůměrnou inteligencí si již dnes nemyslí, že je možné nastěhovat do stejné ulice kanibala, muslima a příslušníka západní civilizace, umožnit jim každému žít po svém a čekat harmonii. Multikulturalismus je totálně zkrachovalou ideologií, kterou drží při životě už jen korupce. S právy menšin to ještě není tak jasně viditelné. Budeme pracovat na tom, aby to viditelné bylo.

Multikulturalismus je totálně zkrachovalou ideologií, kterou drží při životě už jen korupce.

Chceme se také postavit na odpor systematickému zkreslování a falšování dějin, které dnes probíhá s cílem vykreslit bílé muže jako nějakou odpornou škodnou, která způsobila, že svět je horším místem. Ve skutečnosti vybudovali bílí mužové nejlepší civilizaci v dějinách – svobodnou, relativně blahobytnou a bezpečnou. Její kritici mohou vykřikovat své nestoudné bláboly jen proto, že využívají všech jejích výdobytků. Není správné zastírat stinné stránky, ale masivním lžím musíme čelit, zvláště, když jsou šířeny masmédii a vzdělávacím systémem – o rekonkvistě, křížových výpravách a kolonialismu, abychom se dotkli toho nejčastějíšho.

Chceme bílým mužům vrátit hrdost, o kterou je kulturní establishment oloupil. Nikdo nemůže za to, s jakou barvou kůže se narodil ani za to, co má mezi nohama. Musí skončit praxe, kdy muži, kteří by mohli být silní a rázní, cítí absurdní vinu za to, že jsou bílými muži. Být normálním bílým mužem je skvělé. Patříte k těm, kdo za sebou mají úžasné dějiny. To je vidět i z toho, kolik příslušníků původně jiných kultur si osvojuje hodnoty západní civilizace. Kolik cizinců chce své životy zakládat na tom, co vybudovali bílí mužové. Někdy si osvojují kapitalismus, jindy křesťanství, v dalších případech zase empirickou vědu. Dobře dělají. Jak bychom se mohli za něco takového stydět? Budeme obhajovat dědictví bílých mužů. A budeme podporovat všechny lidi s jinou barvou pleti, jinými sexuálními preferencemi a já nevím čím, kteří se k tomu dědictví připojí.

Být normálním bílým mužem je skvělé. Patříte k těm, kdo za sebou mají úžasné dějiny.

Jde nám i o skupiny, které jsou slabé a které se – nikoliv vlastní vinou – dostávají do podmínek, jakým nemohou čelit. O dělníky, jejichž pracovní místa byla zrušena kvůli lži o takzvaném globálním oteplování nebo jiným nesmyslným regulacím. Nebo o kluky, kterým vzdělávací systém upírá šanci jen proto, že jsou kluci a chovají se jako kluci. O muže, kterým soudní systém rodinného práva upírá férové zacházení. O ty, kdo jsou nepravdivě obviňováni ze znásilnění – shodou okolností v době, kdy evropská justice fakticky vyhlásila právo islámských kolonistů znásilnit každého, koho se jim zlíbí. Víme, že nedokážeme změnit celou společnost, ale chceme přispět k pozitivním změnám.

Když muži nežijí životy skutečných mužů, dopadá to na jejich manželky, na jejich děti a na celou jejich civilizaci. Když se bílým nedaří, nepovstává z toho žádná výhoda lidem jiných barev kůže  (a naopak). Proto je záchrana normálnosti v zájmu všech. Ostatně, všichni vidíme k čemu vede, že jsou evropské státy řízeny zženštilými ubožáky, kteří odmítají bránit své vlastní země. Jak by tomu mohlo být v rodinách, komunitách a firmách jinak?