Kdo jsme

Proč to děláme?

  • Protože to je zábavné.
  • Protože se nám líbí pozorovat obličeje strážců politické korektnosti, když si užíváme své svobody.
  • Protože nás naopak nebaví nechat se kádrovat novými eurokomsomolci.
  • Protože jsme si vědomi svého práva říkat i to, co se mocipánům nelíbí.
  • Protože víme, že když svou svobodu projevu nebudeme uplatňovat, bude mnohem snadnější nám ji vzít.
  • Protože se odmítáme stydět za to, že jsme se nenarodili s černou barvou kůže ani nejsme na kluky.
  • Protože nevěříme, že být změkčilý ubožák je stejně dobré jako být chlap.
  • Protože chceme chlapství podporovat, a v rozumné míře i mačismus.
  • Protože chceme zesměšňovat ideologii tzv. práv menšin.

Kteří lidé to dělají?

Seznam našich členů ani členů politbyra Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek není veřejný. Trochu proto, aby je neobtěžovali genderoví svazáci, ale hlavně proto, že se to neustále mění.

VikingDeklarace Dne bílého heterosexuálního muže

Již několik desetiletí jsme svědky toho, že vlády mnoha států a politicko-intelektuálská třída jako celek se zpronevěřuje svému poslání chránit svobody svých spoluobčanů. Místo toho se zaměřují na domnělá skupinová práva menšin, přičemž každá takzvaná menšina je zvýhodňována na úkor ostatních. Je tak porušována zásada rovnosti před zákonem, příslušníci „nemenšin“ jsou diskriminováni a mnohdy dokonce zbavováni základních občanských svobod. Více zde.

tPetr Hampl: Proč jsme vyhlásili Den bílého heterosexuálního muže

Bílí heterosexuální mužové jsou ti, kdo zbudou, když se odečtou všechny preferované menšiny. Striktně matematicky vzato, i oni jsou menšinou. Ale to neznamená, že bychom pro ně požadovali preferenční zacházení. Nic mi není odpornějšího než dospělý zdravý muž, který fňuká a domáhá se výhod poskytovaných nějakým vládním výborem. Muži jsou přece od toho, aby překonávali překážku, užili se houževnosti a dobývali svět vlastními silami. Když ne celý svět, tak aspoň malý životní prostor. Možná se to nepovede, ale jsou od toho, aby o to zápasili. Více zde.